سفارش شما پس از ثبت نهایی وپرداخت تحویل واحد حمل می گردد آدرس های تهران وحومه توسط پیک ارسال می گردد وحداکثر یک روزه تحویل می گردد.

آدرس های شهرستان حداکثر 3 روز بستگی به شهر ارسال می گردد.

سفارش های پس از 3 بعد از ظهر به روز بعد موکول می گردد.

هزینه ارسال بالای صد هزار تومان رایگان می باشد