عدد چین تفریق

برای کودکان بازی ویادگیری هدف این مجموعه می باشد

ارزان شد!
  • عدد چین تفریق
  • عدد چین تفریق
  • عدد چین تفریق

80,000 ریال

100,000 ریال

اطلاعات بیشتر

بازی عدد چین با هدف آموزش غیر مستقیم چهار عمل اصلی ریاضی و بر اساس بازی دومینو طراحی شده است. در این بازی هر کارت از دو قسمت تشکیل شده است؛ در یک طرف مسئله ریاضی و در طرف دیگر پاسخی برای یک مسئله ریاضی دیگر آمده است. پس از پخش کارت‌های بازی بین بازیکنان و گذاشتن یک کارت در وسط، بازیکنان به نوبت در بین کارت‌های خود به دنبال کارتی می‌گردند که یا جواب مسئله‌ی کارت وسط را داشته باشد یا مسئله‌ای برای جواب‌. هر بازیکنی که زودتر کارت‌های خود را تمام کند، برنده بازی است.

محصولات مرتبط و مشابه

نقد و نظرات

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید